— OTA MEIHIN YHTEYTTÄ —VMM Motore 

Ville Mäntypuro 

+358 (0) 40-5610705
info@vmm-motore.fi